Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Danh mục bài viết MÔ TẢ CÔNG VIỆC: YÊU CẦU CÔNG VIỆC: THỜI GIAN LÀM VIỆC: ĐỊAĐIỂM LÀM VIỆC: CHẾĐỘ: HỒ SƠ: LIÊN HỆ: MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Làm việc trực tiếp tại xưởng sản xuất YÊU CẦU CÔNG VIỆC: – Chịu khó,...

Xem thêm

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Danh mục bài viết MÔ TẢ CÔNG VIỆC: YÊU CẦU CÔNG VIỆC: THỜI GIAN LÀM VIỆC: ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: CHẾ ĐỘ: HỒ SƠ: LIÊN HỆ: MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Làm việc trực tiếp tại xưởng sản xuất YÊU CẦU CÔNG VIỆC: – Chịu khó,...

Xem thêm

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Danh mục bài viết MÔ TẢ CÔNG VIỆC: YÊU CẦU CÔNG VIỆC: THỜI GIAN LÀM VIỆC: ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: CHẾ ĐỘ: HỒ SƠ: LIÊN HỆ: MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Làm việc trực tiếp tại xưởng sản xuất YÊU CẦU CÔNG VIỆC: – Chịu khó,...

Xem thêm